gemeente Steenbergen | M.J.P. (Thijs) de Jongh

Artikel M.J.P. (Thijs) de Jongh

Foto Thijs de Jongh

Hier leest u over Thijs de Jongh:

Thijs de Jongh is sinds 1 december 2016 gemeentesecretaris / algemeen directeur van Steenbergen. Hij is getrouwd en woont in Klein-Zundert.

Verjaardag: 26 juli

Telefoonnummer: 0167 – 543 341/345 (secretariaat)

E-mail: bestuurssecretariaat@gemeente-steenbergen.nl

Dit doet Thijs de Jongh als gemeentesecretaris/algemeen directeur:

  • Als algemeen directeur leidt hij onze organisatie. Thijs verbindt de directie en de medewerkers van de gemeente met elkaar. Zo zorgt hij ervoor dat onze gemeente zo goed mogelijk presteert op financieel en maatschappelijk gebied.
  • Thijs is de belangrijkste adviseur van de gemeente. Hij is er verantwoordelijk voor dat het college van Burgemeester en Wethouders een goed advies krijgt.
  • Hij heeft contact met verschillende partijen zoals de gemeenteraad, het college van B&W, de ambtenaren en de samenleving. Thijs zorgt ervoor dat de plannen van de gemeente haalbare plannen worden. Ook is hij er verantwoordelijk voor dat de gemeente de beleidsdoelen haalt.
  • Thijs is er ook voor u. Hij is er namelijk verantwoordelijk voor dat de gemeente u zo klantgericht mogelijk kan helpen.

Deze werkzaamheden doet Thijs de Jongh er als gemeentesecretaris onbetaald naast. Ook wel nevenfuncties genoemd:

  • lid van Kring Gemeentelijke Secretarissen van de regio West-Brabant
  • lid van het algemeen bestuur van de Vereniging van Gemeente Secretarissen (VGS)

Deze werkzaamheden doet Thijs de Jongh er persoonlijk onbetaald naast:

  • lid Raad van Advies AAFM Avans Hogeschool Breda