gemeente Steenbergen | Aardgasvrij in 2050

Artikel Aardgasvrij in 2050

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer op aarde en er komen steeds vaker hevige regenbuien voor. Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. In Nederland is afgesproken dat we daarom in 2050 geen aardgas meer gebruiken om onze huizen te verwarmen, om te koken en om te douchen.

Transitievisie Warmte

Alle gemeenten in Nederland, dus ook de gemeente Steenbergen, moeten een 'Transitievisie Warmte' maken. Deze visie geeft meer inzicht in de kansen en mogelijkheden voor het isoleren en het op een duurzame manier verwarmen van alle huizen en andere gebouwen in onze gemeente.

Digitale informatieavond 19 oktober 2021

Op dinsdagavond 19 oktober organiseerden we een digitale informatieavond. Tijdens deze avond werden vragen als 'Wat betekent aardgasvrij wonen?' en 'Wat is een Transitievisie Warmte?' beantwoord. 

U kunt de informatieavond terugkijken via Youtube of onze Facebookpagina

Vragenlijst aardgasvrij wonen

We vinden het belangrijk dat de visie van de gemeente goed aansluit op de wensen van onze inwoners. Daarom heeft u uw mening, ideeën en opmerkingen door kunnen geven via onze Ikpraatmee website. De resultaten zijn inmiddels geanalyseerd en vindt u op de Ikpraatmee website. 

Planning

In december 2021 heeft de gemeenteraad de transitievisie behandeld. Vervolgens maken we in 2022 een verdiepingsslag, waarbij we samen met onze inwoners de visie verder uitwerken en aangeven hoe we verder aan de slag willen gaan met bijvoorbeeld het isoleren van huizen en andere gebouwen, zoals kantoren.

Informatie en advies over het verduurzamen van uw woning

Voor nadere informatie en advies over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het energieloket van de gemeente Steenbergen. Het energieloket is van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur telefonisch bereikbaar via 088- 525 4110 (lokaal tarief) of per e-mail via vragen@regionaalenergieloket.nl. Ook kunt u gratis een afspraak inplannen met één van de energieambassadeurs voor een onafhankelijk energieadvies. Tijdens de afspraak worden mogelijke maatregelen om energie te besparen met u besproken. U ontvangt na afloop een rapport met een advies. Het inplannen van een afspraak met de energieambassadeurs is mogelijk via het formulier van het regionaal energieloket.

Meer informatie

Heeft u vragen over aardgasvrij wonen of de Transitievisie Warmte, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Yvonne de Rooij telefonisch via 140167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.