Artikel Duurzaamheid beleid

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een proces van continue verbeteringen richting een duurzame samenleving. Dit betekent dat structureel en op een integrale manier gewerkt wordt aan een leefbare samenleving. Een samenleving, waarin mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien, zonder dat de basisbehoeften van toekomstige generaties in het gedrang komen.

In de nota duurzaamheid voor de gemeente Steenbergen 2012-2020 en de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex zijn voor een aantal duurzaamheidsthema's ambities opgenomen. In het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2018 staan de acties die voortvloeien uit deze ambities.

U kunt van de volgende acties uit het Uitvoeringsprogramma gebruik maken:

  • Hulp bij vragen over energiebesparing en duurzame energieopwekking in of aan uw woning via het Regionaal energieloket. Dit loket helpt woningeigenaren met alle vragen rondom duurzaam wonen zoals zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen. U kunt zelf online een huisscan doen om binnen 10 minuten te bepalen wat de beste energiebesparende maatregelen zijn voor uw woning. U ziet dan ook direct wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn van de maatregelen. Ook kunt u via het Energieloket eenvoudig offertes opvragen bij (lokale) vakbedrijven. Ook verstrekt het Regionaal Energieloket informatie over subsidie voor duurzame maatregelen.
  • Wilt u samen met uw buren energie besparen? Buurkracht brengt gratis en onafhankelijk mensen bij elkaar om samen energie te besparen.
  • aanvragen stimuleringsregeling
  • aanvragen openbare laadpaal voor elektrische auto
  • als u een bedrijf heeft kunt u met een gratis startabonnement via de milieubarometer op kosten van uw bedrijf en het milieu besparen.

Daarnaast heeft de gemeente samen met verschillende maatschappelijke partners de Verklaring van Steenbergen – Samen werken aan een energieneutraal Steenbergen in 2040 – ondertekend. Hiermee spreken zij de intentie uit om serieus aan de slag te gaan met het energieneutraal maken van de gemeente Steenbergen. Deze verklaring past binnen de energietransitie: onze (wereldwijde) energiehuishouding staat aan de vooravond van een transformatie. Die transformatie houdt in: het overgaan (transitie) van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Inzet op energiebesparing speelt bij de energietransitie een belangrijke rol.

Meten van duurzaamheid.

De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex meet de duurzaamheid van alle gemeenten in Nederland. Ieder jaar laat deze index dus ook de voortgang voor onze gemeente zien.