gemeente Steenbergen | Duurzaam en levensloopbestendig bouwen

Artikel Duurzaam en levensloopbestendig bouwen

Als u een nieuwe woning gaat bouwen of uw huidige woning gaat aanpassen doe het dan duurzaam en/of levensloopbestendig. Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers. Levensloopbestendig wil zeggen dat u, uw woning zodanig verbouwt of bouwt dat u ook als u minder goed ter been bent of wordt gewoon in uw eigen woning kunt blijven wonen.

Instrument GPR-gebouw bij (ver)bouw woning

Voor een toekomstbestendige en energiezuinige (nieuwbouw)woning adviseren wij om het instrument GPR-gebouw te (laten) gebruiken. Het gebruik van dit toetsingsinstrument maakt duurzaam bouwen meetbaar. GPR-gebouw meet de prestatie van een gebouwontwerp op de volgende 5 punten: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Vragen over energiebesparing en duurzame energieopwekking in of aan uw woning?

Informatie over maatregelen en subsidie over duurzaam bouwen vindt u op www.regionaalenergieloket.nl.

Aanvragen stimuleringslening

Woningeigenaren kunnen bij de gemeente Steenbergen geld lenen om de woning echt energiezuinig  en/of levensloopbestendig en/of veiliger te maken. Dit kan met de stimuleringslening.