gemeente Steenbergen | Waarom een gemeentelijke stimuleringslening?

Artikel Waarom een gemeentelijke stimuleringslening?

Woningeigenaren kunnen bij de gemeente Steenbergen geld lenen om de woning echt energiezuiniger of levensloopbestendig en/of veiliger te maken. Dit kan met de stimuleringslening.

Met de stimuleringslening kunt u investeren in energiemaatregelen voor uw huis. Met de energiemaatregelen verlaagt u de energierekening en dus uw woonlasten. Ook wordt uw huis comfortabeler. U kunt daarnaast ook investeren in het levensloopbestendig maken van uw woning. Hierdoor kunt u, ook als u ouder wordt en minder goed ter been bent, gewoon in uw woning blijven wonen. Tevens staat de lening ook open om bij de verbouw van uw woning veiligheidsmaatregelen te nemen denk hierbij aan inbraakveiligheid en brandveiligheidsmaatregelen.

De gemeente Steenbergen heeft geld voor de stimuleringslening opzij gezet in een eigen fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan eigenaren van woningen in de gemeente Steenbergen, die  een financieel steuntje in de rug willen bij het treffen van  verbetermaatregelen in en aan de woning.

Voor welke maatregelen geldt de stimuleringslening?

De volgende maatregelen komen in aanmerking om te worden gefinancierd met de stimuleringslening:

Duurzaamheidsmaatregelen:

   a. Warmtepomp;
   b. Zonnepanelen;
   c. Zonneboiler;
   d. Kleinschalige windturbine;
   e. Gevelisolatie;
   f.  Dakisolatie;
   g. Vloerisolatie;
   h. Raamisolatie;
   i.  Verwarmingsinstallatie (alleen in combinatie met een onder a t/m h genoemde maatregel).

Levensloopbestendigheidsmaatregelen:

   a.  Het realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond;
   b.  Het aanbrengen van een verstelbaar keukenblok;
   c.  Inductie koken;
   d.  Verbreden deuren;
   e.  Aanbrengen traplift;
   f.   Drempels weg of verlagen;
   g.  Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal;
   h.  Oplossen niveauverschillen ten behoeve bereikbaarheid woning;
   i.   Tweede toilet realiseren (op verdieping);
   j.   Aanbrengen van (opklapbare) beugels;
   k.  Plaatsen van een verhoogd toilet;
   l.   Het aanbrengen van een antislip vloer in de badkamer;
   m. Het realiseren van een inloopdouche.

Domotica aanpassingen:

   a. Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's;
   b. Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm;
   c. Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan en
       plaatsen van een thermostaatkraan;
   d. Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker
       is opgestaan;
   e. Digitaal spiekoog;
   f.  Draadloze video-deurintercom;
   g. Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met
       een speciale tag;
   h. GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis;
   j.  Automatische deuropener.

Veiligheidsmaatregelen

Voor een stimuleringslening komen in aanmerking de werkelijke kosten van de volgende veiligheidsmaatregelen, aan te brengen volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen in of aan bestaande woningen, waaronder begrepen:

   a. Gecertificeerd (SKG-IKOB) hang- en sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels;
   b. Verlichting bij de buitendeuren;
   c. Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat;
   d. Rookmelders die zijn getest en goedgekeurd door een erkend keuringsinstituut op basis
       van de BRL 6501 en hangen op iedere etage op de juiste plek.

Overige veiligheidsmaatregelen:

   a. CO2 melders hebben het certificaat EN50291:2001 en zijn in ieder geval geplaatst in de
       buurt van elke CV ketel, geiser, HR - combiketel en of kachel;
   b. Brandwerende deuren zijn voorzien van van de CE Markerings;
   c. Bewakings- en /of alarmsystemen ten behoeve van veiligheid, zorg en brandwerendheid;
   d. Aanpassen van de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas-, water-
       en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;
   e. Rolluiken.


Hoe werkt de Stimuleringslening?

De Stimuleringslening is een niet stapelbare lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,- en heeft een looptijd van maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 12.500,00, dan is de looptijd 10 jaar.  De lening kan zowel op basis van consumptief krediet worden verleend als op basis van een annuïtenhypotheek. De Stimuleringslening heeft een eigen rentetarief. Het rentepercentage is nu vastgesteld op 1,9% voor de consumptieve kredietvorm en 1% voor de hypothecaire vorm. Deze rente staat de hele looptijd van de lening vast.

Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort en kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost.

U kunt de stimuleringslening alleen aanvragen bij de gemeente Steenbergen als de energiemaatregelen nog niet zijn uitgevoerd en er voldoende budget beschikbaar is.

Hoe vraagt u de Stimuleringslening aan?

Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Heeft u nog vragen neem dan contact op met de heer P. Kop of de heer M. Meulblok op het telefoonnummer 14 0167 of per mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op www.svn.nl.
Ook kunt u SVn bellen: 088 253 94 00.

Kredietwaarschuwing

Let op: de Stimuleringslening is een consumptief krediet. Voor een financieel advies dient de consument zich te wenden tot een financieel adviseur.

Lening Nationaal Warmtefonds (De Energiebespaarlening)

Gaat u uw woning verduurzamen en ligt uw verzamelinkomen niet boven de €45.014? In dat geval is de lening van het Nationaal Warmtefonds wellicht nog interessanter dan de gemeentelijke stimuleringslening. Het Nationaal Warmtefonds wil namelijk het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook huizenbezitters die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben mogelijk in aanmerking voor deze lening. Ligt uw verzamelinkomen niet boven de € 45.014, dan betaalt u geen rente voor de lening.

Meer informatie over de Energiebespaarlening vindt u op de website van het Nationaal Warmtefonds.