gemeente Steenbergen | Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen

Artikel Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer op aarde en er komen steeds vaker hevige regenbuien voor.Duurzaamheidslogo
 Om de
 klimaatverandering tegen te gaan moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Nederland heeft forse doelstellingen op dit gebied.
Zo is er de doelstelling om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten (en 
al 49% in 2030) ten opzichte van 1990. Verder heeft Nederland de doelstelling om in 2050 te zorgen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en een circulair Nederland. Ook de gemeente Steenbergen heeft stevige ambities. Dit bereiken we als gemeente niet alleen, maar alleen samen met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. Op deze pagina vindt u meer informatie om hieraan bij te dragen en zijn de onderwerpen op het gebied van duurzaamheid verzameld.

Actueel

NK Tegelwippen: Ga de strijd aan met andere gemeenten
Het jaarlijkse NK Tegelwippen gaat weer van start. Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 gaat onze gemeente de strijd aan met een recordaantal van ruim 150 Nederlandse gemeenten om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

Hulp nodig bij het verduurzamen van uw woning?
Bekijk alle regelingen en subsidies in één overzicht. 

Energietoeslag
Het kabinet heeft aangekondigd dat er ook voor 2023 een regeling voor energietoeslag zal zijn, waar gemeenten voor hun inwoners gebruik van kunnen maken.
Daar zullen de Brabantse Wal-gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht een besluit over nemen als er voldoende duidelijkheid is vanuit het Rijk over de voorwaarden die daarvoor gelden, want die kunnen mogelijk anders zijn als voor de energietoeslag 2022.

Geen recht gehad op de eenmalige energietoeslag, maar wel moeite om rond te komen? Dan heeft u mogelijk recht op het Tijdelijk Ondersteuningsfonds

Stimulering biodiversiteit in de gemeente Steenbergen
Woont u in het kerngebied? Dan komt u in aanmerking voor nestkastjes, planten en bijenkastjes van Natuur in de Wijk. Of lees meer over het project in de special van de Steenbergse Bode: Duurzaam Steenbergen. 

Maak de straat groener door een geveltuintje
Geen voortuin maar wel groen voor het huis? Vraag een geveltuintje aan!

Energietransitie

Gemeentelijke stimuleringsregeling
Woningeigenaren kunnen bij de gemeente Steenbergen geld lenen om de woning echt energiezuiniger of levensloopbestendig en/of veiliger te maken. Dit kan met de stimuleringslening.

Sinds 1 januari 2022 meer subsidie voor isolatie en warmtepomp
Als u twee verduurzamingsmaatregelen neemt, krijgt u 30% terug.

Transitievisie Warmte 
Alle gemeenten in Nederland, dus ook de gemeente Steenbergen, moeten een 'Transitievisie Warmte' maken. Wat houdt dit in? 

Terugkijken - informatieavond 'Steenbergen aardgasvrij'
De avond ging het over waarom de gemeente een 'Transitievisie Warmte' opstelt en wat dit is, wat de verschillende opties zijn om gebouwen mee te verwarmen, wanneer welke wijken mogelijk aan de beurt zijn om te verduurzamen en hoe we dit samen gaan doen.

Terugkijken: Adviesactie Warmtepomp Steenbergen
Benieuwd of een warmtepomp past bij uw woning en situatie? In samenwerking met het Regionaal Energieloket organiseerden wij een informatieavond over (hybride) warmtepompen. Kijk de informatieavond hier terug. 

Regionaal energieloket Steenbergen
Via het Regionaal energieloket vindt u meer informatie over duurzame maatregelen en subsidiemogelijkheden hiervoor. 

Energiecoach aan huis in Steenbergen
U kunt gratis een afspraak maken met een van de energiecoaches voor een onafhankelijk energieadvies voor uw woning. 

Klimaatweek 2022: Huis verduurzamen, hoe doe je dat? Een inwoner aan het woord.
Verduurzamen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Arnoud uit De Heen vertelt over zijn eerste stappen. Bekijk de video op YouTube. 

Isolatieactie Steenbergen
Online informatieavond gemist? Kijk het hier terug. 

Webinar over aardgasvrij wonen
Online informatieavond gemist? Kijk het hier terug.

Hout stoken
Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt gezelligheid in huis, maar hoe kan stoken op de juiste manier?

Gesloten bodemwarmte-installatie melden
Wilt u uw gebouw in de winter verwarmen en in de zomer koelen? Hiervoor kunt u een gesloten bodemwarmte-installatie aanleggen. Vaak is het voldoende dit te melden bij de gemeente.

Klimaat 

Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen
Heeft u een bedrijf dat het milieu zwaar belast? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Stimuleringsregeling landschap
De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren.

Een klimaatrobuuste tuin, hoe dan? 
Bekijk de stappen in de special van de Steenbergse Bode: Duurzaam Steenbergen.

Klimaatstresstest
In 2020 heeft de gemeente Steenbergen een stresstest uit laten voeren. U kunt de klimaatstresstest inzien.

Minder maaien, meer biodiversiteit
Sinds het jaar 2021 worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Lees meer in de special van de Steenbergse Bode: Duurzaam Steenbergen.

Circulaire economie

Afval
Samen gaan we voor minder afval!