gemeente Steenbergen | Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen

Artikel Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer op aarde en er komen steeds vaker hevige regenbuien voor.Duurzaamheidslogo
 Om de
 klimaatverandering tegen te gaan moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Nederland heeft forse doelstellingen op dit gebied.
Zo is er de doelstelling om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten (en 
al 49% in 2030) ten opzichte van 1990. Verder heeft Nederland de doelstelling om in 2050 te zorgen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en een circulair Nederland. Ook de gemeente Steenbergen heeft stevige ambities. Zo is de ambitie vastgelegd om als gemeente energieneutraal te zijn in 2050. Dit bereiken we als gemeente niet alleen, maar alleen samen met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. Op deze pagina vindt u meer informatie om hieraan bij te dragen en zijn de onderwerpen op het gebied van duurzaamheid verzameld. 

Actueel

Buurtactie Energiezuinig Wonen van start
Of u nu gaat verbouwen, verhuizen of in uw huis blijft wonen: energie besparen is altijd een goed idee. De gemeente Steenbergen helpt u graag op weg. 

Energietransitie

Gemeentelijke stimuleringsregeling
Woningeigenaren kunnen bij de gemeente Steenbergen geld lenen om de woning echt energiezuiniger of levensloopbestendig en/of veiliger te maken. Dit kan met de stimuleringslening.

Transitievisie Warmte 
Alle gemeenten in Nederland, dus ook de gemeente Steenbergen, moeten een 'Transitievisie Warmte' maken. Wat houdt dit in? 

Regionaal energieloket Steenbergen
Via het Regionaal energieloket vindt u meer informatie over duurzame maatregelen en subsidiemogelijkheden hiervoor. 

Energiecoach aan huis in Steenbergen
U kunt gratis een afspraak maken met een van de energiecoaches voor een onafhankelijk energieadvies voor uw woning. 

Vanaf 1 januari 2022 meer subsidie voor isolatie en warmtepomp
Vanaf dan krijg je, als je twee verduurzamingsmaatregelen neemt, niet 20% van de kosten vergoed, maar 30%.

Hout stoken
Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt gezelligheid in huis, maar hoe stook je op de juiste manier?

Gesloten bodemwarmte-installatie melden
Wilt u uw gebouw in de winter verwarmen en in de zomer koelen? Hiervoor kunt u een gesloten bodemwarmte-installatie aanleggen. Vaak is het voldoende dit te melden bij de gemeente.

Klimaat 

Lever een stoeptegel in en ontvang een gratis tuinplant
De actie 'Tegel eruit, plantje erin' is een groot succes. Met deze actie werden bewoners op een ludieke manier gestimuleerd om hun tuinen groener te maken. Inwoners leverden een stoeptegel of klinker in en kregen in ruil daarvoor een leuke tuinplant.

Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen
Heeft u een bedrijf dat het milieu zwaar belast? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Zelf natuur ontwikkelen met subsidie
Boeren en landeigenaren in de gemeente Steenbergen kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Landschap.

Minder maaien, meer biodiversiteit
Vanaf het jaar 2021 worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid.

Circulaire economie

Afval
Samen gaan we voor minder afval!