gemeente Steenbergen | Aanwijzing als heffings- en invorderingsambtenaar algemeen directeur/ gemeentesecretaris

Regeling Aanwijzing als heffings- en invorderingsambtenaar algemeen directeur/ gemeentesecretaris

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 13-11-2017
 • Terugwerkende kracht t/m 01-11-2017
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2021
 • Betreft Aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 31-10-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1703786

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek tot het opnieuw aanwijzen van een invorderings- en heffingsambtenaar d.d. 23 oktober 2017

Overwegende dat wegens het vertrek van het hoofd van de afdeling Publiekszaken het gewenst is een nieuwe heffings- en invorderingambtenaar aan te wijzen

Gelet op artikel 2.1. van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Steenbergen en de Gemeentewet

Besluiten:

 

 • 1.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid , onderdeel b van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

  Algemeen directeur / gemeentesecretaris

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 november 2017.