gemeente Steenbergen | Aanwijzing als heffings- en invorderingsambtenaar Hoofd Publieksaken

Regeling Aanwijzing als heffings- en invorderingsambtenaar Hoofd Publieksaken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 15-02-2017
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-11-2017
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 07-02-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1700428

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek tot het opnieuw aanwijzen van een invorderings- en heffingsambtenaar; d.d. 1 februari 2017

Overwegende dat wegens het vertrek van het hoofd van de afdeling Ondersteuning het gewenst is een nieuwe heffings- en invorderingambtenaar aan te wijzen

Gelet op artikel 2.1. van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Steenbergen en de Gemeentewet

Besluiten:

 • 1.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid , onderdeel b van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

  Hoofd afdeling Publiekszaken.

 • 2.

  de aanwijzing van het hoofd van de afdeling Ondersteuning als de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid , onderdeel b van de Gemeentewet in te trekken.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 15 februari 2017.