gemeente Steenbergen | Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar WOZ Algemeen directeur/gemeentesecretaris

Regeling Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar WOZ Algemeen directeur/gemeentesecretaris

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 13-11-2017
 • Terugwerkende kracht t/m 01-11-2017
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2021
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 31-10-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1703787

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek tot het aanwijzen van een invorderings- en heffingsambtenaar; WOZ d.d. 23 oktober 2017

Overwegende dat wegens het vertrek van het hoofd van de afdeling Publiekszaken het gewenst is een nieuwe WOZ heffings- en invorderingambtenaar aan te wijzen

Gelet op artikel 2.1. van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Steenbergen, de Gemeentewet en de Wet waardering onroerende zaken;

Besluiten:

 • 1.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, de volgende gemeenteambtenaar.

  Algemeen Directeur / gemeentesecretaris

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 november 2017.