gemeente Steenbergen | Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar WOZ Hoofd Publiekszaken

Regeling Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar WOZ Hoofd Publiekszaken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 15-02-2017
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-11-2017
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 07-11-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1700424

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek tot het aanwijzen van een invorderings- en heffingsambtenaar; WOZ

d.d. 1 februari 2017

Overwegende dat wegens het vertrek van het hoofd van de afdeling Ondersteuning het gewenst is een

nieuwe heffings- en invorderingambtenaar aan te wijzen

Gelet op artikel 2.1. van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Steenbergen, de Gemeentewet en de

Wet waardering onroerende zaken;

Besluiten:

 • 1.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering

  onroerende zaken, de volgende gemeenteambtenaar.

  Hoofd afdeling Publiekszaken.

 • 2.

  het besluit tot aanwijzing van het hoofd van de afdeling Ondersteuning als de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken in te trekken.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 15 februari 2017.