gemeente Steenbergen | Aanwijzing plv, heffings- en invorderingsambtenaar en plv ambtenaar WOZ van de WOZ coördinator

Regeling Aanwijzing plv, heffings- en invorderingsambtenaar en plv ambtenaar WOZ van de WOZ coördinator

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 13-11-2017
 • Terugwerkende kracht t/m 01-11-2017
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2021
 • Betreft aanwijzingsbesluit
 • Datum ondertekening 31-10-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1703788

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek tot het aanwijzen van een plaatsvervangend ambtenaar belastingen d.d. 23 oktober 2017

Overwegende dat wegens het vertrek van het hoofd van de afdeling Publiekszaken het gewenst is een nieuwe plaatsvervangend heffings- en invorderingsambtenaar en plaatsvervangend ambtenaar WOZ aan te wijzen;

Gelet op artikel 2.1. van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Steenbergen en de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken

Besluiten:

 

 • 1.

  aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid , onderdeel d van de Gemeentewet,

  - WOZ coördinator

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 november 2017.