gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente steenbergen 2023

Regeling Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente steenbergen 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 10-12-2022
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 01-01-2024
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 06-12-2022
  • Bron bekendmaking gmb-2022-546937
  • Kenmerk voorstel ZK22005457

Inleiding

Horecabedrijven, zoals cafés, moeten zich houden aan bepaalde geluidsnormen. Op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een aantal dagen aanwijzen waarop collectieve festiviteiten worden gehouden. Op deze dagen gelden de normale geluidsnormen niet, maar gelden iets lichtere geluidsnormen. Dit neemt niet weg dat horeca-exploitanten steeds alles zullen moeten doen wat in redelijkheid van hen gevraagd kan worden om overmatige hinder te voorkomen. Dit geldt dus ook tijdens de aangewezen dagen, de zogenoemde collectieve festiviteiten. Het spreekt voor zich dat op andere data de reguliere geluidsnormen strikt in acht genomen moeten worden. De volgende data zijn aangewezen als collectieve festiviteit:

Regeling informatie

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN GEMEENTE STEENBERGEN 2023

Gehele gemeente Steenbergen

Carnaval

Vrijdag 17 t/m dinsdag 21 februari 2023

Koningsnacht en Koningsdag

Woensdag 26 en donderdag 27 april 2023

Op bovengenoemde dagen gelden de volgende geluidsnormen:

Regeling informatie

Dagperiode

(7.00-19.00 uur)

Avondperiode

(19.00-23.00 uur)

Nachtperiode

(23.00-7.00 uur)

LAr.LT op de gevel van gevoelige gebouwen

68 dB(A)

63 dB(A)

58 dB(A)

LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

53 dB(A)

48 dB(A)

43 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

78 dB(A)

73 dB(A)

68 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

63 dB(A)

58 dB(A)

53 dB(A)

Steenbergen, 6 december 2022