gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018

Regeling Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-08-2018
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 03-07-2018
 • Bron bekendmaking gmb-2018-176376
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 20 van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2005;

Overwegende dat:

- In artikel 20 van de Afvalstoffenverordening een bevoegdheid is opgenomen voor het college om tijden aan te wijzen waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden;

- Met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid.

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018”,

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

 • 1.

  Inzamelmiddelen moeten op de inzameldag vóór 07:30 uur worden aangeboden.

 • 2.

  De inzamelmiddelen moeten in reguliere situaties zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst of de inzamelaar(s), doch uiterlijk om 22:00 uur op de inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd.

Artikel 2: Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit treedt op 1 augustus 2018 in werking.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018”.