gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2021

Regeling Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 19-12-2020
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2022
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 15-12-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-334996
 • Kenmerk voorstel u2001863

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de verzoeken om kleding in te zamelen in het jaar 2021;

Gelet op artikel 4, lid 1.a van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019

Overwegende dat

 • -

  artikel 4, lid 1.a bepaalt dat het voor anderen dan de inzameldienst verboden is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen;

 • -

  het textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 op 1-1-2019 in werking is getreden

 • -

  de verzoeken zijn getoetst aan dit textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019

 • -

  bij dit besluit de instellingen en periodes worden aangewezen.

Besluiten:

Artikel I

De volgende instellingen aan te wijzen voor de volgende periodes

 • Edukans, 1e kwartaal 2021 op 4 maart 2021

 • Sympany, 2e kwartaal 2021 op 28 mei 2021

 • Oogfonds, 3e kwartaal 2021 op 3 september 2021

 • Stichting Aktie ’68, 4e kwartaal 2021 week 44/45 2021

De voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van het textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 zijn van toepassing.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking conform artikel 139 van de Gemeentewet.