gemeente Steenbergen | Beleid ten aanzien van het gebruik van de Markt te Steenbergen

Regeling Beleid ten aanzien van het gebruik van de Markt te Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 09-09-2005
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 16-08-2005
  • Bron bekendmaking Steenbergse Courant, 09-09-2005
  • Kenmerk voorstel LK/0505176

Inleiding

 

I. De Markt te Steenbergen op zaterdagen en zondagen, op feestdagen en tijdvakken als bedoeld in artikel 2 onder b van de Winkeltijdenwet alsmede de dag waarop Koninginnedag wordt gevierd primair als evenementen- en activiteitenterrein beschikbaar te stellen conform het gestelde in de bij dit besluit behorende bijlage;

II. Verzoeken tot het beschikbaar stellen van de Markt te Steenbergen op andere dan onder I. genoemde dagen te toetsen aan de beoordelingsgronden, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage;

III. Dit besluit te publiceren op de infopagina van 9 september 2005 en toe te zenden aan Retail Platform Steenbergen.