gemeente Steenbergen | Beleidsregels besluit proceskosten bestuursrecht inzake belastinggeschillen

Regeling Beleidsregels besluit proceskosten bestuursrecht inzake belastinggeschillen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 20-03-2010
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 15-02-2010
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant, 19-03-2010
 • Kenmerk voorstel 24

Inleiding

De gemeente ambtenaar bedoeld in art 231, tweede lid aanhef en onderdeel b, Gemeentewet, van Steenbergen

Gelet op art. 1:3, vierde lid Awb, art. 7:15 Awb en art. 2 eerste lid, aanhef en onderdeel a, Besluit Proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat besluit behorende bijlage,

Besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belasting bedrag:

  • a.

   het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijle boete, of:

  • b.

   indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of:

  • c.

   het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan. Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in art 233a, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

 • 2.

  Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak in beginsel aangemerkt als:

  • a.

   zeer licht indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van minder dan € 450, of:

   • 2.

    een waarde van minder dan € 45.000, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan € 450 dan wel met een waarde van minder dan € 45.000;

  • b.

   licht indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, of:

   • 2.

    een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, dan wel met een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000;

  • c.

   gemiddeld indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder daan € 6.750, of:

   • 2.

    een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is meet een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750, dan wel met een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000:

  • d.

   zwaar indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, of:

   • 2.

    een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.00, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, dan wel met een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000;

  • e.

   zeer zwaar indien in geschil is:

   • 1.

    een belastingbedrag van € 22.500 of meer, of:

   • 2.

    een waarde van € 2.250.000 of meer, of:

   • 3.

    een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 22.500 of meer, dan wel met een waarde van € 2.250.000 of meer.

 • 3.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze.