gemeente Steenbergen | Besluit grondprijzen 2020 (Gemeente Steenbergen)

Regeling Besluit grondprijzen 2020 (Gemeente Steenbergen)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 20-01-2020
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 15-01-2020
  • Bron bekendmaking gmb-2020-19886
  • Kenmerk voorstel UM2000261

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende dat jaarlijks diverse prijzen geactualiseerd dienen te worden;

dat de bevoegdheid tot indexering van grondprijzen, behalve voor de grondprijzen voor bouwgrond, gemandateerd is aan de medewerker grondzaken;

gelet op de grondnota vastgesteld door de raad op 29 januari 2015, artikel 160, lid 1 onder e van de Gemeentewet en het Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020 vastgesteld op 17 december 2019;

BESLUITEN:

Met ingang van 20 januari 2020 de volgende grondprijzen voor 2020 vast te stellen:

Regeling informatie

Omschrijving

Grondprijs per

1

Verkoop openbaar groen incl. snippergroen

Op basis van taxatie

2

Verhuur openbaar groen incl. snippergroen

5% van de getaxeerde verkoopprijs

3

Verhuur openbaar groen, lopende contracten

€ 1,60

4

Verhuur gemeentegrond t.b.v. units en directieketens

€ 8,70

5

Verhuur gemeentegrond t.b.v. commerciële uitstallingen

€ 340,45

6

Verhuur gemeentegrond t.b.v. de uitstalling van terrassen

€ 18,70

7

Verhuur volkstuin met een gemiddelde oppervlakte van 200 m²

€ 49,90