gemeente Steenbergen | Besluit tot aanwijzen van ambtenaren in het kader van de wet BAG

Regeling Besluit tot aanwijzen van ambtenaren in het kader van de wet BAG

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2011
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 05-10-2010
 • Bron bekendmaking Steenberge Courant 31-12-2010
 • Kenmerk voorstel B1001126

Inleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelet op de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: Wet bag);

besluiten:

I

Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen:

 • a.

  De BAG Coördinator.

 • b.

  De BAG beheerder.

II

Als ambtenaar belast met de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet bag aan te wijzen:

 • a.

  De BAG Coördinator.

 • b.

  De BAG Beheerder

 • c.

  Geo Medewerker.

III

Als ambtenaar bevoegd tot het opmaken van proces-verbaal van constatering van een situatie zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 onder b van de Wet bag aan te wijzen:

 • a.

  De BAG Coördinator;

 • b.

  De BAG Beheerder;

 • c.

  De WOZ Medewerker;

 • d.

  Medewerker Vergunningen;

 • e.

  Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving;

 • f.

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar(BOA);

IV

Als ambtenaar bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet bag aangewezen brondocument zijn opgenomen:

 • a.

  De BAG Coördinator;

 • b.

  De BAG Beheerder;

 • c.

  De WOZ Medewerker;

 • d.

  Medewerker Vergunningen;

 • e.

  Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving;

 • f.

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar(BOA);

V

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de gemeentelijke mededelingenrubriek in de Steenbergse Courant.