gemeente Steenbergen | Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Steenbergen college van Burgemeester en Wethouders 2016

Regeling Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Steenbergen college van Burgemeester en Wethouders 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2017
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 06-12-2016
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1603394

Inleiding

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen

Gelet op:

 • -

  de regeling van de minister van Onderwijs, cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161, tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet.

Besluiten:

Artikel 1

 • 1.

  over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek digitale vervanging analoge archiefbescheiden Gemeente Steenbergen. Hoofdstuk 2 Titel hoofdstuk 2

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Steenbergen College van Burgemeester en Wethouders 2016

Handboek STB