gemeente Steenbergen | Collecte- en wervingsrooster 2021 gemeente Steenbergen

Regeling Collecte- en wervingsrooster 2021 gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 02-03-2021
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 31-12-2021
  • Betreft Nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 23-02-2021
  • Bron bekendmaking gmb-2021-61380
  • Kenmerk voorstel BD2000099

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel van d.d. 8 februari 2021 (BD2100099)

Overwegende dat het CBF een collecte en wervingsrooster voor het jaar 2021 heeft opgesteld;

Gelet op artikel 5:13 (inzameling geld en goederen of leden- en donateurwerving) van de Algemene plaatselijke verordening 2020;

Besluiten:

Vast te stellen het collecterooster 2021 (conform bijlage) en het wervingsrooster, zoals dit is te raadplegen op de website www.geefgerust.nl.

Bijlage

Regeling informatie

COLLECTEROOSTER 2021

1-jan t/m 30-jan vrije periode

31-jan t/m 6-feb Hersenstichting Nederland

7-feb t/m 6-mrt vrije periode

7-mrt t/m 13-mrt Jantje Beton

14-mrt t/m 20-mrt Amnesty International

21-mrt t/m 27-mrt ReumaNederland

28-mrt t/m 3-apr ZOA

4-apr t/m 10-apr Fonds Gehandicaptensport

11-apr t/m 17-apr Hartstichting

18-apr t/m 24-apr Nationaal Fonds Kinderhulp

25-apr t/m 15-mei vrije periode (Koningsdag, Bevrijdingsdag, meivakantie)

16-mei t/m 22-mei Longfonds

23-mei t/m 29-mei vrije periode (Pinksteren)

30-mei t/m 5-jun Prins Bernhard Cultuurfonds

6-jun t/m 12-jun Epilepsiefonds

13-jun t/m 19-jun Rode Kruis

20-jun t/m 26-jun Maag Lever Darm Stichting

27-jun t/m 3-jul Nationaal MS Fonds

4-jul t/m 4-sep vrije periode

5-sep t/m 11-sep KWF Kankerbestrijding

12-sep t/m 18-sep Prinses Beatrix Spierfonds

19-sep t/m 25-sep Nierstichting

26-sep t/m 2-okt HandicapNL

3-okt t/m 9-okt Dierenbescherming

10-okt t/m 16-okt Nederlandse Brandwonden Stichting

17-okt t/m 30-okt vrije periode

31-okt t/m 6-nov Diabetes Fonds

7-nov t/m 13-nov Alzheimer Nederland

14-nov t/m 20-nov Het Gehandicapte Kind

21-nov t/m 27-nov Kerk in Actie

28-nov t/m 4-dec Leger des Heils Fondsenwerving

5-dec t/m 31-dec vrije periode

www.cbf.nl/collecterooster