gemeente Steenbergen | Functieboek gemeente Steenbergen

Regeling Functieboek gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 16-11-2019
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft Wijziging
 • Datum ondertekening 12-11-2019
 • Bron bekendmaking gmb-2019-278100
 • Kenmerk voorstel BM1904958

Inleiding

09-10-2012: functieboek vastgesteld door burgemeester en wethouders overeenkomstig het bepaalde in de Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Steenbergen (art. 2, lid 4)

07-05-2013 : 1e wijziging functieboek gemeente Steenbergen 2013 vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 7 mei 2013, kenmerk BD1300153.

12-11-2019 : 2e wijziging functieboek gemeente Steenbergen 2013 vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 12 november 2019, kenmerk BD1900563.

Inleiding

Het FUNCTIEBOEK GEMEENTE STEENBERGEN 2013 is opgesteld ten behoeve van de ambtelijke organisatie van de gemeente Steenbergen. Het is een startdocument dat als gevolg van organisatieontwikkelingen van tijd tot tijd dient te worden bijgesteld.

Aanleiding voor het opstellen van een nieuw functieboek is de toepassing van het nieuwe sectorale functiewaarderingssysteem, genaamd HR21, per 1 januari 2013.

Functieboek

HR21 is ontwikkeld als een sectorale methode voor het beschrijven en waarderen van functies. De basis van de methode zijn de 101 generieke normbeschrijvingen. Uitgangspunt is dat organisaties hieruit een selectie maken en daarmee een lokaal functieboek samenstellen.

Functies

Op basis van een technische omzetting van de actuele functiebeschrijvingen naar een van de 101 normfuncties binnen HR21 is een selectie van normfuncties ontstaan. De geselecteerde normfuncties (eventueel aangevuld met lokale functies) vormen tezamen het functieboek.

In het functieboek zijn de toepasselijke normfuncties gerangschikt in functiereeksen en functiegroepen. De functiereeks is een weergave van het organisatieproces. De functiegroep weerspiegelt de bijdrage van de functie binnen het organisatie proces. De indeling is niet meer dan een praktische ordening van de normfuncties.

Salarisschaal / conversietabel

De normfuncties zijn allemaal al gewaardeerd met het waarderingssysteem van HR21. Door de waarderingen (puntenscores) is een onderlinge rangordening van de functies (indeling naar zwaarte) tot stand gebracht. Voor de vertaling van de puntenscore per normfunctie naar een gemeentelijke salarisschaal wordt gebruik gemaakt van een conversietabel. De conversietabel is een op maat gemaakte tabel en met instemming van de commissie voor Georganiseerd Overleg door het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen vastgesteld bij besluit van 6 november 2012, nummer BM1202522.

Leeswijzer / Indelingswijzer

Ter ondersteuning van dit functieboek zijn als bijlagen toegevoegd:

 • -

  Leeswijzer functiebeschrijven HR21 (01-04-2011);

 • -

  Indelingswijzer HR21 (01-04-2011);

 • -

  Matrix normfuncties gemeente Steenbergen (in groene kleur aangeduid) binnen 101 normfuncties HR21 per 1-1-2013 (07-05-2013);

 • -

  Matrix normfuncties gemeente Steenbergen met functieschalen per 1-1-2013

  (07-05-2013).

Geselecteerde normfuncties:

Regeling informatie

Reeks HR21

Groep HR21

Normfunctie HR21

Functiecode HR21

Waarderings-score

 

Politiek

n.v.t.

Griffier I

N01.00.01

939

 

Management

Strategisch I

gemeentesecretaris/ algemeen directeur

N02.01.02

1000

 

 

Strategisch I

directeur II

N02.01.06

964

 

 

Strategisch III

manager II

N02.03.04

795

 

 

Operationeel

operationeel leidinggevende III

N02.05.06

495

 

 

Programma’s

Programmamanager I

N02.06.02

837

 

Beleid

Advies

adviseur I

N03.01.02

811

 

 

 

adviseur II

N03.01.04

719

 

 

 

adviseur III

N03.01.06

638

 

 

 

adviseur IV

N03.01.08

557

 

 

 

adviseur V

N03.01.10

527

 

 

Ontwikkeling

mdw ontwikkeling II

N03.02.04

638

 

 

 

mdw ontwikkeling III

N03.02.06

557

 

 

 

mdw ontwikkeling IV

N03.02.08

527

 

 

Uitvoering

mdw beleidsuitvoering I

N03.03.02

564

 

 

 

mdw beleidsuitvoering II

N03.03.04

458

 

 

 

mdw beleidsuitvoering III

N03.03.06

394

 

 

 

mdw beleidsuitvoering IV

N03.03.08

327

 

 

Handhaving

mdw handhaving I

N03.04.02

511

 

 

 

mdw handhaving II

N03.04.04

432

 

 

 

mdw handhaving III

N03.04.06

327

 

Realisatie

Ontwerp & voorbereiding

mdw ontwerp & voorbereiding II

N04.01.04

638

 

 

 

mdw ontwerp & voorbereiding III

N04.01.06

564

 

 

 

mdw ontwerp & voorbereiding IV

N04.01.08

460

 

 

Technische uitvoering

mdw technische uitvoering II

N04.03.04

283

 

 

 

mdw technische uitvoering III

N04.03.06

205

 

 

 

mdw technische uitvoering IV

N04.03.08

132

 

Beheer

Locatie

mdw locatie I

N05.01.02

494

 

 

mdw locatie II

N05.01.04

394

 

 

mdw locatie IV

N05.01.08

239

 

 

mdw locatie V

N05.01.10

156

Beheer

(vervolg)

Systemen

mdw systemen II

N05.02.04

494

 

 

mdw systemen III

N05.02.06

394

 

 

mdw systemen IV

N05.02.08

327

 

Gegevens

mdw gegevens I

N05.03.02

564

 

 

mdw gegevens II

N05.03.04

494

 

 

mdw gegevens III

N05.03.06

394

 

 

mdw gegevens IV

N05.03.08

327

 

 

mdw gegevens V

N05.03.10

258

 

Bedrijfsvoering

mdw

bedrijfsvoering I

N05.04.02

494

 

 

mdw

bedrijfsvoering II

N05.04.04

394

 

 

mdw

bedrijfsvoering III

N05.04.06

327

 

 

mdw

bedrijfsvoering IV

N05.04.08

258

Dienstverlening

Publiek

mdw publiek II

N06.01.04

369

 

 

mdw publiek III

N06.01.06

258

Ondersteuning

Administratief & secretarieel

mdw administratief & secretarieel III

N07.01.06

258

 

Facilitair

mdw facilitair II

N07.02.04

258

 

 

mdw facilitair IV

N02.07.08

132

Module HR21

Coördinatie

--

--

--