gemeente Steenbergen | Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2018

Regeling Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 15-04-2018
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 15-04-2019
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 03-04-2018
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BD1800177

Inleiding

urgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende dat het gewenst is om ambtenaren genoemd in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ te machtigen;

Gelet op artikel 160 lid 1 onder f en 171 Gemeentewet, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

Besluiten:

De ambtenaren genoemd in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ te machtigen om het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen en de burgemeester van Steenbergen (ieder voor zover hun bevoegdheid betreft):

 • -

  te vertegenwoordigen en namens hen het woord te voeren bij rechtszittingen alsmede tijdens hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie te Steenbergen;

 • -

  geven hen de bevoegdheid al hetgeen te doen en naar voren te brengen wat noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar- dan wel (hoger)beroepsschrift ter zitting en voorafgaand aan de zitting. Hieronder wordt onder andere verstaan het indienen van het verweerschrift en dossierstukken en het indienen van aanvullend verweer en/of (dossier)stukken.

met betrekking tot de regelgeving voor zover aangegeven in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’.

Citeertitel en inwerkingtreding:

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel ‘Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2018’. Het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ maakt integraal onderdeel uit van dit besluit;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 15 april 2018;

 • 3.

  Met inwerkingtreding van dit besluit, komt het ‘Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2017’ te vervallen.

Steenbergen, 3 april 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt MBA

De burgemeester voornoemd,

R.P. van den Belt MBA

Overzicht procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen

Regeling informatie

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Opiumwet

Wob

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet Kinderopvang

Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Wet bescherming persoonsgegevens

Dhr. K. Kerstens

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. drs. M. Meulblok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. mr. M. de Jong

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. mr. H.H.C. Mailoa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. M. Timmermans

X

Dhr. J.J.F.L. Peijs

X

X

X

Dhr. C. Franken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. mr. C.M.J. van de Water

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. A.A.A.J. van Loon

X

X

X

Mevr. I. van Meer

X

X

X

X

Mevr. C. van Gastel

X

X

X

X

Mevr. C. P.J.M. .Jongeneelen-Havermans

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet Kinderopvang

Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Wet bescherming persoonsgegevens

Mevr. M. Beens

X

X

X

X

X

X

Mevr. M. van Vliet

X

X

X

X

X

X

Dhr. R. Peeters

X

X

X

X

Mevr. C. Houke-Menheere

X

X

X

X

X

X

Mevr. E. van Dongen

X

X

X

X

Mevr. M. van der Pot

X

X

X

X

Mevr. ing. AC. Ferket-

van Ooi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. mr. M. Busse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. P.J. Kop

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. S.D. Verwijs

X

X

X

X

Mevr. mr. B. Jansen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. mr. N. Pot

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. mr. C. van Nispen

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Opiumwet

Wob

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet Kinderopvang

Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Wet bescherming persoonsgegevens

Mevr. G.A. van ’t Noordende-IJtsma

X

X

X

Mevr. L. Ligtenberg

X

X

X

X

X

Mevr. F. Jansen

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. C.J.G Suijkerbuijk

X

X

X

X

X

Mevr. C. Free

X

Mevr. S. Backx

X

X

X

X

Mevr. I. van Geel

X

X

X

X

Mevr. Y.P. van der Meij

X

X

X

X

Mevr. F. Donkers

X

X

X

X

Mevr. M. Damen

X

X

X

X

Mevr. M. van der Mark

X

X

X

X

Mevr. M.A. Perdaems-Schouls

X

X

X

X

Mevr. J.H. Harteveld-Meulmeester

X

X

X

X