gemeente Steenbergen | Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2019

Regeling Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 15-04-2019
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 15-04-2020
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 09-04-2019
  • Bron bekendmaking gmb-2019-87917
  • Kenmerk voorstel BBM1900363

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende dat het gewenst is om de ambtenaren genoemd in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ te machtigen;

Gelet op artikel 160 lid 1 onder f en 171 Gemeentewet, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

Besluiten:

De ambtenaren genoemd in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ te machtigen om het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen en de burgemeester van Steenbergen (ieder voor zover hun bevoegdheid betreft):

- te vertegenwoordigen en namens hen het woord te voeren bij rechtszittingen alsmede tijdens hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie te Steenbergen;

- en hen de bevoegdheid te geven al hetgeen te doen en naar voren te brengen wat noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar- dan wel (hoger)beroepsschrift ter zitting en voorafgaand aan de zitting. Hieronder wordt verstaan: het indienen van het verweerschrift en dossierstukken en het indienen van aanvullend verweer en/of (dossier)stukken.

met betrekking tot de regelgeving voor zover aangegeven in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’.

Citeertitel en inwerkingtreding:

1.

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel ‘Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2019’. Het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

2.

Dit besluit treedt in werking op 15 april 2019.

3.

Met inwerkingtreding van dit besluit, komt het ‘Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2018’ te vervallen.

Overzicht procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen

Regeling informatie

   

Regelgeving

 

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Wet bescherming persoonsgegevens

Dhr. K. Kerstens

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. drs. M. Meulblok

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. mr. M. de Jong

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. mr. H.H.C. Mailoa

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. J.J.F.L. Peijs

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. C. Franken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Mevr. mr. C.M.J. van de Water

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Mevr. G. Versendaal

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Regelgeving

 

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Wet bescherming persoonsgegevens

Dhr. A.A.A.J. van Loon

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. I. van Meer

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. C. van Gastel

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. C. P.J.M. Jongeneelen- Havermans

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. M. Beens

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. M. van Vliet

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. L. Falkenburg

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

M. Timmermans

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. R. Peeters

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Mevr. C. Houke-Menheere

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

Regelgeving

 

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Wet bescherming persoonsgegevens

Mevr. E. van Dongen

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. M. van der Pot

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. ing. A.C. Ferket-van Ooi

van Ooi

X

 

 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. mr. M. Busse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. P.J. Kop

  

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. S.D. Verwijs

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Mevr. M. Jogchems

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Mevr. J. Klip

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Mevr. mr. N. Pot

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. mr. C. van Nispen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr.  G.A. van ’t Noordende

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. L. Ligtenberg

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Regelgeving

 

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Wet bescherming persoonsgegevens

Mevr. F. Jansen

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer C.J.G. Suijkerbuijk

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. C. Free

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. S. Backx

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. R. Watamaleo

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. Y.P. van der Meij

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. Y. van Oers

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. L. Theunissen

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. M. van der Mark

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. A. Bost

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. V. Pronk

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. J.H. Harteveld

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X