gemeente Steenbergen | Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2022

Regeling Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 15-04-2022
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 29-03-2022
  • Bron bekendmaking gmb-2022-170297
  • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

De burgemeester van de gemeente Steenbergen;

Ieder voor zover hun bevoegdheid reikt,

Overwegende dat het gewenst is om de ambtenaren genoemd in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ te machtigen

Gelet op artikel 160 lid 1 onder f en artikel 171 Gemeentewet, de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

Besluiten:

De ambtenaren genoemd in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ te machtigen om het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen en de burgemeester van de gemeente Steenbergen (ieder voor zover hun bevoegdheid betreft):

- te vertegenwoordigen en namens hen het woord te voeren bij rechtszittingen alsmede tijdens hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Steenbergen;

- de bevoegdheid te geven al hetgeen te doen en naar voren te brengen wat noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar- dan wel (hoger)beroepsschrift ter zitting en voorafgaand aan de zitting. Hieronder wordt verstaan: het indienen van het verweerschrift en dossierstukken en het indienen van aanvullend verweer en/of (dossier)stukken met betrekking tot de regelgeving voor zover aangegeven in het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’.

Citeertitel en inwerkingtreding:

1.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2022’. Het overzicht ‘Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen’ maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

2.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan.

3.

Met inwerkingtreding van dit besluit, komt het ‘Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2021’ te vervallen.

Regeling informatie

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Dhr. K. Kerstens

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. drs. M. Meulblok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. mr. M. de Jong

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. mr. H.H.C. Mailoa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. M. Aerts

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. J.J.F.L. Peijs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. C. Franken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Mevr. mr. C.M.J. van de Water

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. mr. D. de Weert

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dhr. H. Bakx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. M. Walther

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. I. van Meer

X

X

X

X

Mevr. C. van Gastel

X

X

X

X

Mevr. C. P.J.M. Jongeneelen- Havermans

X

X

X

X

Mevr. M. Beens

X

X

X

X

X

Mevr. B. Roverts

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. D. Iriks

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Mevr. M. Timmermans

X

X

X

Dhr. H.J. Keur

X

X

X

Dhr. B. van de Lande

X

X

X

Mevr. L. van de Goor

X

X

X

Mevr. Y.C.A.M. de Rooij

X

X

X

Dhr. R. Peeters

X

X

X

X

Mevr. C. Houke-Menheere

X

X

X

X

X

Mevr. E. van Dongen

X

X

X

X

Dhr. J. van Meer

X

X

X

X

X

Mevr. mr. M. van der Pot

X

X

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Dhr. P.J. Kop

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. J.D.E.M. Jogchems

X

X

X

X

Mevr. J. Klip

X

X

X

X

Mevr. mr. N. Pot

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. mr. C. van Nispen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. G.A. van ’t Noordende

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. L.

Ligtenberg

X

X

X

X

X

De heer G. de Heer

X

X

X

X

X

Regelgeving

Milieuwetgeving

Woningwetgeving

Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving

Drank- en Horecawetgeving

APV

Wabo

Wet Natuurbescherming

Awb

Omgevingswet

Omgevingsplan

Wet openbare manifestaties

Opiumwet

WOB

WHO

Verkeerswetgeving

Wegenwet

Bomenverordening

Afvalstoffenverordening

Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet publieke gezondheid

Wet Kinderopvang

Wet op specifiek cultuurbeleid

Jeugdwet

Algemene subsidieverordening

Verordening leerlingenvervoer

Participatiewet

Wet op het primair onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet basisregistratie personen

Algemene verordening gegevensbescherming

Dhr. H. Schiettekatte

X

X

X

X

X

Dhr. R. Roelofs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mevr. H. van de Rijt

X

X

X

X

Mevr. E. Dingemans

X

X

X

Mevr. C. Free

X

X

X

X

X

X

Mevr. S. Backx

X

X

X

X

Mevr. R. Watamaleo

X

X

X

X

Mevr. L. Theunissen

X

X

X

X

V. Hermens

X

X

X

X

Mevr. J. Janse

X

X

X

X

Mevr. N. van Bergen

X

X

X

X

Mevr. N. van Mierlo

X

X

X

X

Dhr. V. Bömer

X

X

X

X

S. Dekker

X

X

X

X

Mevr. J.H. Harteveld

X

X

X

X