gemeente Steenbergen | Overgangsregeling gratificatie bij dienstjubileum

Regeling Overgangsregeling gratificatie bij dienstjubileum

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-1997
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-1997
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2016
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 29-01-1998
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 25-02-1998
 • Kenmerk voorstel 10

Inleiding

 

 • 1.

  Voor het op 1 januari 1997 in dienst van de gemeente Steenbergen zijnde personeel, dat tevens op 1 maart 1996 in dienst was van één der voormalige gemeenten Dinteloord en Prinsenland, Nieuw-Vossemeer of Steenbergen, is de navolgende dienstjubileum-gratificatieregeling van toepassing.

 • 2.

  Aan de ambtenaar die gedurende 25 jaar, respectievelijk 40 of 50 jaar een betrekking heeft vervuld in dienst van de gemeente(n) Dinteloord en Prinsenland, Nieuw-Vossemeer en/of Steenbergen, wordt een gratificatie toegekend overeenkomende met een gehele respectievelijk dubbele bezoldiging vermeerderd met de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft. Op deze gratificatie wordt de gratificatie, die aan betrokkene eventueel was toegekend wegens een 25 respectievelijk 40- of 50-jarige betrekking bij de overheid in mindering gebracht.

 • 3.

  De op grond van het vorenstaande berekende bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van vijf gulden.