gemeente Steenbergen | Regeling reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

Regeling Regeling reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-04-1999
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2016
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 12-04-1999
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 28-04-1999
 • Kenmerk voorstel 9902099

Inleiding

 

 • I.

  het voor het burgerlijk rijkspersoneel geldende 'Reisbesluit binnenland' (Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 maart 1993, Stb. 144, sedertdien gewijzigd) van overeenkomstige toepassing te verklaren op het personeel in dienst van de gemeente Steenbergen;

 • II.

  te bepalen dat voormelde regeling niet wordt toegepast in gevallen waarbij sprake is van een dienstreis met bestuurders of externe derden;

 • III.

  voorts te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als 'Regeling reis- en verblijfs-kosten bij dienstreizen' en in werking treedt met ingang van 1 april 1999.