gemeente Steenbergen | Regeling werving en selectie

Regeling Regeling werving en selectie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 18-12-1998
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-1997
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 23-11-1998
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 17-12-1998
 • Kenmerk voorstel Archief gemeente Steenbergen

Inleiding

 

 • 1.

  Bij het ontstaan van een vacature stelt het betrokken sectorhoofd of de afdeling P&O de wervingsadvertentie op.

 • 2.

  De vacature wordt in eerste instantie intern bekend gemaakt.

 • 3.

  Indien er intern geen of geen geschikte kandidaten zijn, wordt overgegaan tot publicatie van de wervingsadvertentie in een dagblad en/of vakblad.

 • 4.

  De afdeling P&O zendt zo spoedig mogelijk na ontvangst van een sollicitatie-schrijven een ontvangstbevestiging aan de sollicitant.

 • 5.

  Na sluiting van de sollicitatietermijn vindt aan de hand van de ingekomen brieven een eerste selectie plaats door respectievelijk het sectorhoofd, de afdelingschef en de gemeentesecretaris.

 • 6.

  Afhankelijk van het aanbod worden maximaal 5 á 6 kandidaten voor een gesprek uitgenodigd.

 • 7.

  De opgeroepen kandidaten worden gehoord door een selectiecommissie die als volgt is samengesteld bij:

 • a.

  de invulling van de vacature voor een sectorhoofd en afdelingschef:

  • -

   de betrokken portefeuillehouder;

  • -

   de gemeentesecretaris;

  • -

   het betrokken sectorhoofd

   • (bij vacature sectorhoofd een nader voor te dragen persoon van de betrokken sector, die voor de afwikkeling van de lopende zaken van alle dag als eerst aangewezene functioneert op die sector. Indien betrokkene zelf kandidaat-sollicitant is, zijn of haar plaatsvervanger);

  • -

   een medewerk(st)er van de betreffende sector c.q. afdeling:

  • -

   de personeelsfunctionaris.

 • b.

  de invulling van de overige vacatures:

  • 1e

   gesprek:

   • -

    het betrokken sectorhoofd;

   • -

    de betrokken afdelingschef;

   • -

    een medewerk(st)er van de betrokken afdeling;

   • -

    de personeelsfunctionaris;

  • 2e

   (vervolg)gesprek:

   • -

    de gemeentesecretaris;

   • -

    het betrokken sectorhoofd;

   • -

    de betrokken afdelingschef;

   • -

    de personeelsfunctionaris.

  • bij de werving en selectie van buitendienstpersoneel wordt de opzichter toegevoegd aan de selectiecommissie

 • 8.

  De meest geschikte kandida(a)t(en) wordt/worden zonodig aan een psychologisch onderzoek/assessment en/of een antecedentenonderzoek onderworpen. In ieder geval wordt de te benoemen kandidaat onderworpen aan een medische (aanstellings)keuring indien daartoe de noodzaak bestaat op grond van specifieke functie-eisen die in medische termen kunnen worden vertaald. Het protocol aanstellingskeuringen* is hierbij van toepassing.

 • 9.

  Alle sollicitanten, met uitzondering van de kandidaat die voor benoeming in aanmerking komt, krijgen een bericht van afwijzing. Bij het bericht van afwijzing worden alle ontvangen sollicitatiebescheiden retour gezonden.

* het protocol aanstellingskeuringen dient nog afzonderlijk te worden vastgesteld.