gemeente Steenbergen | Reiskostenvergoeding studiefaciliteiten en bezoek arbodienst

Regeling Reiskostenvergoeding studiefaciliteiten en bezoek arbodienst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 24-09-2008
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 09-09-2008
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 23-09-2008
 • Kenmerk voorstel 0805022

Inleiding

 

 • I.

  De door de ambtenaar in dienst van de gemeente Steenbergen te maken reiskosten voor bezoeken aan de Arbodienst in het kader van geneeskundige begeleiding tijdens ziekte te vergoeden als volgt: -volledige vergoeding van de noodzakelijke reiskosten op basis van kosten openbaar vervoer onder overlegging van de vervoersbewijzen; indien gebruik wordt gemaakt van een eigen vervoermiddel geldt een vergoeding van € 0,19 per kilometer, zijnde het door de Belastingdienst gehanteerde onbelaste vergoedingsbedrag voor zakelijke reizen met privé- vervoermiddelen (dit bedrag volgt de fiscale maatregelen).

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot 1 augustus 2008.