gemeente Steenbergen | Sociale randvoorwaarden voor realisatie van zon-, wind- en bio-energieprojecten en opschaling bestaande bouwwerken

Regeling Sociale randvoorwaarden voor realisatie van zon-, wind- en bio-energieprojecten en opschaling bestaande bouwwerken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 15-10-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 22-09-2016
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1602351

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 2016

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet:

besluit:

de volgende sociale randvoorwaarden voor realisatie van zon-, wind- en bio-energieprojecten en opschaling bestaande bouwwerken, vast te stellen:

 • -

  De Trias Energetica is uitgangspunt;

 • -

  De projecten moeten bijdragen aan de bewustwording van eigen mogelijkheden tot energiereductie en tot zelf produceren van duurzame energie en op die manier bijdragen aan een vitale samenleving;

 • -

  Bij voorkeur worden projecten ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijke benadering van ondernemers, overheid, inwoners, onderwijs en onderzoek;

 • -

  Een project moet bijdragen aan het inzicht dat het doel (in 2040 een energieneutrale gemeente Steenbergen) beter en eerder bereikt kan worden door ruimte te bieden aan lokale initiatieven en bedrijven;

 • -

  Het project rust op het principe dat een deel van de opbrengst wordt geïnvesteerd in lokale energiebesparing en- productie;

 • -

  De aanpak is gebaseerd op vertrouwen en herkenbaarheid door bij te dragen aan de lokale gemeenschap in de vorm van energiebesparing en energieproductie per kern;

 • -

  De aanpak is gebaseerd op een transparante en langjarige samenwerking met inwoners en bedrijven waar iedereen voordeel bij heeft.

Steenbergen, 22 september 2016

De raad voornoemd,

de griffier de plaatsvervangend voorzitter

drs. E P.M. van der Meer J.H.F. Weerdenburg