gemeente Steenbergen | Vaststelling conversietabel

Regeling Vaststelling conversietabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 23-11-2006
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 01-01-2013
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 31-10-2006
  • Bron bekendmaking Personeel actueel 22-11-2006
  • Kenmerk voorstel 0607096

Inleiding

 

I. voor de toepassing van de “Regeling organieke functiewaardering 2006” de navolgende conversietabel vast te stellen:

Regeling informatie

1

4 en 5

 

 

 

 

 

2

6 t/m 8

 

 

 

 

 

3

9 en meer

4 t/m 6

 

 

 

 

4

 

7 t/m 8

 

 

 

 

5

 

9 t/m 11

4 t/m 5

 

 

 

6

 

12 en meer

6 t/m 8

 

 

 

7

 

 

9 t/m 10

4 t/m 5

 

 

8

 

 

11 t/m 13

6 t/m 8

 

 

9

 

 

14 en meer

9 t/m 10

 

 

10

 

 

 

11 en 12

4 t/m 7

 

10a

 

 

 

13 en 14

8 en 9

 

11

 

 

 

15 en 16

10 t/m 12

 

11a

 

 

 

17 en 18

13 en 14

 

12

 

 

 

19 en 20

15 en 16

 

13

 

 

 

 

17 en 18

4 t/m 12

14

 

 

 

 

19 en 20

13 t/m 20

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.