gemeente Steenbergen | Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regeling Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-07-2008
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 30-06-2011
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-06-2008
 • Bron bekendmaking SC 04-07-2008
 • Kenmerk voorstel 7i

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2008

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

besluit:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 27 november 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Steenbergen (Verordening GBA).