Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning ’t Steen 14 te Dinteloord

Op 30 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’,  ontvangen voor het kappen van een boom, ’t Steen 14, 4671 HT Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003575.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.