Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Azaleastraat 19 te Steenbergen

Op 30 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vergroten van een garage en vernieuwen van een tuinmuur bij een woning gelegen aan de Azaleastraat 19, 4651 LA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002180.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.