Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 20 te Steenbergen

Op 29 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor de realisatie van de verbouwing van een woning, gelegen aan de Blauwstraat 20, 4651 GC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005215.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.