Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Boonhil 8 te Steenbergen

Op 8 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘oprichting’ ontvangen voor de aanvraag oprichting milieu, gelegen aan Boonhil 8, 4651 VW te Steenbergen te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002925.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.