Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Burg. Mr. H.  Popstraat 2  te Dinteloord

Op 7 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een buitenberging bij een kinderopvang gelegen aan de Burg. Mr. H. Popstraat 2, 4671 ES te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004980.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.