Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Burg. van Loonstraat 21 te Steenbergen

Op 20 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de dakopbouw van een woning, gelegen aan de Burgemeester van Loonstraat 21, 4651 CB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003691.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.