Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester van Loonstraat 72 te Steenbergen

Op 26 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van het pand aan de Burgemeester van Loonstraat 72, 4651 CE te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000854.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.