Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning de Berenstraat 2 te Steenbergen

Op 13 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een schutting en het veranderen van een gevel van het pand op het perceel gelegen aan de Berenstraat 2, 4651 DN te Steenbergen Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005448.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.