Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Landerije 1 te Steenbergen

Op 24 oktober 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een overkapping, gelegen aan De Landerije 1, 4651 XE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004495.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.