Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Mudde 17,19 en 21 te Steenbergen

Op 27 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor de verbouw van woningen, gelegen aan de Mudde 17,19, en 21, 4651 GW te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004464.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.