Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Pinas 2a te Steenbergen

Op 25 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel bij een woning gelegen aan de Pinas 2a, 4671 DX te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004315.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.