Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Ruyterstraat 1 t/m 10 te Dinteloord

Op 1 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van bestaande kozijnen voor nieuwe kozijnen aan de De Ruyterstraat 1 t/m 10, 4671 AW te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000872.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.