Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dortmundstraat 18 te Nieuw-Vossemeer

Op 31 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het vervangen handelsreclame GSN Nieuw-Vossemeer, Dortmundstraat 18, 4681 AV Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003596.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.