Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drukkerij 6 te Steenbergen

Op 17 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de uitbreiding van een bedrijfsruimte, gelegen aan de Drukkerij 6, 4651 SL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002601.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.