Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drukkerij 6 te Steenbergen

Op 5 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor aanbrengen van wijzigingen in het het  bouwplan, gelegen aan de Drukkerij 6, 4651 SL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004920.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.