Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsdijk, Schansdijk en Hooidijk te de Heen en Rubeerdijk te Nieuw-Vossemeer

Op 1 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van een houtopstand’ ontvangen voor het kappen van bomen op de percelen gelegen aan Dwarsdijk, Schansdijk en Hooidijk te de Heen en Rubeerdijk te Nieuw-Vossemeer

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003157.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.