Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Eerste Boutweg 16 te Kruisland

Op 21 maart 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanvraag van een uitrit, gelegen aan de Eerste Boutweg 16, 4756 BM te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001374.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.