gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Floraplein 2 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Floraplein 2 te Steenbergen

Op 1 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het wijzigen van bestaande handelsreclame en het aanbrengen van nieuwe handelsreclame aan het Floraplein 2, 4651 NC te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000867.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.