Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Fort Henricusweg 2 te De Heen

Op 30 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanleg van een dam/duiker, gelegen aan de Fort Henricusweg 2 te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004148.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.